Strona stanowi integralną część pracy licencjackiej pt. "Wirtualna podróż po nocnym Krakowie" na kierunku Kulturoznawstwo, specjalność Elektroniczne Przetwarzanie Informacji na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autorem pracy jest Piotr Śpiałek, a została ona przygotowana pod kierunkiem dra Grzegorza Bilińskiego.

Statystyki: