Przejście do innej panoramy - kliknięcie na podświetlonych obszarach

Rozglądanie się - lewy przycisk myszki + poruszanie kursorem

Zbliżanie/oddalanie - scroll up/down lub Ctrl/Shift

Menu - prawy przycisk myszki